en logo

روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

جهت دریافت فایل پیوست روسای محترم تشکل های  وابسته به اتاق ایران اینجا کلیک کنید

[ادامه...]

روسای محترم تشکل های وابسته به اتاق ایران

“اصلاحیه قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم”

[ادامه...]

ads ads ads ads ads ads ads