هیأت مدیره دوره دوم انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون وکالیبراسیون | انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون
en logo

هیأت مدیره دوره دوم انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون وکالیبراسیون

مجمع عمومی عادی انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون وکالیبراسیون در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳با حضور اعضاء انجمن و نماینده اتاق بازرگانی تشکیل شد. پس ازبرگزاری انتخابات واخذ آراء، افراد ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره وبازرس انتخاب شدند:

       سرکارخانم اعظم السادات مشکانی در رشته صنایع غذایی وکشاورزی بعنوان عضواصلی

       جناب آقای ناصر ورهرام در رشته “مکانیک وفلزشناسی” و “خودرو و نیرومحرکه” بعنوان عضو اصلی

       جناب آقای مصطفی بشاش در رشته “نساجی و چرم” و “بسته بندی و سلولزی” بعنوان عضو اصلی

        جناب آقای سیدعلی اکبر یاسینی در رشته شیمیایی و پلیمر بعنوان عضو اصلی

        جناب آقای علی بزرگی در رشته مصالح ساختمانی ومعدنی بعنوان عضو اصلی

        سرکار خانم ویدا سینا در رشته برق والکترونیک، رایانه و مهندسی پزشکی بعنوان عضو اصلی

        جناب آقای ارشاد کریمی در رشته اندازه شناسی و کالیبراسیون بعنوان عضو اصلی

         جناب آقای محمدرحیم رضائیان در رشته شیمیایی و پلیمر بعنوان عضو علی البدل

        جناب آقای مظفر مداح در رشته “مکانیک وفلزشناسی” و “خودرو و نیرومحرکه” بعنوان عضو علی البدل

        سرکارخانم شهناز گلکار بازرس

        سرکار خانم ماندانا فتحی بازرس علی البدل

دیدگاهتان را بنویسید


ads ads ads ads ads ads ads