مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت براساس استاندارد 17025 | انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون
en logo

مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت براساس استاندارد ۱۷۰۲۵

  1. تقاضای کتبی از رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مبنی بر درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه
  2. تکمیل فرم پرسشنامه
  3. مدارک حقوقی آزمایشگاه شامل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
  4. نظامنامه کیفیت آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵
  5. روش های اجرایی و دستورالعمل های تهیه شده بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵
  6. دامنه فعالیت درخواستی آزمایشگاه های آزمون
  7. دامنه فعالیت درخواستی آزمایشگاه های کالیبراسیون
  8.   در قسمت اطلاعیه های پورتال انجمن درج بفرمایید.

جهت دریاف فایل پیوست اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید


ads ads ads ads ads ads ads