رای شماره 670 هیات عمومی دیوان عدالت اداری | انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون
en logo

رای شماره ۶۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

“تصویر رای شماره ۶۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲/۱۳۵۱/۸۱۰۹۹ – ۱۳۸۶/۰۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی ” منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۰۵۲مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ در سایت
www.rooznamehrasmi.ir
قابل دسترس می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید


ads ads ads ads ads ads ads