تماس با ما | انجمن آزمایشگاه های همکارآزمون و کالیبراسیون
en logo

تماس با ما

نشانی: خیابان کریمخان خ شهید دکتر عضدی (آبان جنوبی) خ رودسر پ۳

کدپستی : ۱۵۹۸۶۳۷۱۱۳
تلفن : ۸۸۹۳۷۶۶۲
نمابر:۸۸۹۳۷۶۵۸
Tel:   ۰۲۱-۸۸۹۳۷۶۶۲- Mobile:  ۰۹۳۵- ۱۲۵۲۸۲۱
Fax:  ۰۲۱-۸۸۹۳۷۶۵۸
No.3, Roodsar Ave, Dr. Azodi Ave, Karimkhan Zand Ave.Tehran,Iran 1598637113
Website : www.Atcal88.com

ads ads ads ads ads ads ads